pl en sk

SPIDER PARK LANOVÝ PARK TATRANSKÁ KOTLINA

Tatranská Kotlina sa nachádza 7 km (10 min autom) severne od Zdiari.